Recenze nové knihy PhDr. Anny Arnoldové

SOCIALNI PECE2Milí studenti,

v září letošního roku vyšel netrpělivě očekávaný druhý díl učebnice Sociální péče.

Předchozí první díl Sociální péče, vydaný v roce 2015, uvedl čtenáře do systému sociálního zabezpečení v České republice a popsal jednotlivé druhy dávek a služeb sociálního zabezpečeni, zejména ve vztahu k nárokům a podmínkám jejich získání jak v obecné rovině, tak s ohledem na konkrétní skupiny jejich poživatelů. Kapitola o jednotlivých typech zdravotních postižení a jejich důsledcích přispívá k lepšímu pochopení problematiky zdravotně znevýhodněných osob.

Nově vydaný druhý díl učebnice přináší dokončení kapitol o dávkách a službách sociálního zabezpečení pro osoby zdravotně postižené a seniory, a to přehledem dávek sociálních služeb, popisu systému zdravotních služeb, základními informacemi ze zákoníku práce ve vztahu k těmto osobám a pomoci obětem trestných činů. Nechybí ani vysvětlení významu funkce probační a mediační služby.

Podstatná část učebnice se věnuje přehledu všech dávek a služeb sociálního zabezpečení ve vztahu k dětem, zejména důchodovému a nemocenskému pojištění, státní sociální podpoře, dávkám sociálních péče a sociálním službám. Podrobně vysvětleny jsou například pojmy nezaopatřené dítě, vzdělávání zdravotně postižených dětí a studentů, pomoc v hmotné nouzi, sociálně právní ochrana dětí či zdravotní služby. Vzhledem k tomu, že některé dávky a služby jsou podmíněny posouzením zdravotního stavu, nechybí v knize ani základní informace o funkci a úkolech lékařské posudkové služby.

Tato publikace je základní odbornou učebnicí pro studijní obory zaměřené na sociální činnosti, jejím cílem je seznámit studenty se základy sociální péče. Učebnice zohledňuje nejnovější informace z této problematiky, včetně čerstvě platných novelizací právních předpisů. Její uplatnění je však mnohem širší. S ohledem na poskytovaný komplexní přehled v oblasti sociální péče a možnost aplikovat vhodné přístupy, organizaci a metody při práci s klienty různých skupin obyvatel dle věku a formy postižení, sociální péči o jednotlivce, rodinu, komunitu, si tato publikace opět získá mnoho čtenářů napříč všemi odbornostmi a pro svou srozumitelnost jistě i z řad laické veřejnosti.

U příležitosti popisu této publikace nelze alespoň velmi stručně nepředstavit odbornici, jež je jeho autorkou. PhDr. Anna Arnoldová, původní profesí zdravotní sestra, která později při zaměstnání a péči o rodinu, s vynikajícím prospěchem vystudovala Filosofickou fakultu UK, a zde též absolvovala postgraduální studium, získala atestaci z oboru vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví i z oboru veřejného zdravotnictví. Kromě dlouholetého působení na katedře posudkového lékařství Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví pracovala též na katedře lékařské etiky 3. lékařské fakulty UK či na odboru posudkové služby Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Nyní pracuje na odboru lékařské posudkové služby České správy sociálního zabezpečení. Získané znalosti a vědomosti předává ráda a ochotně dál a na její přednášky se pokaždé těší studenti několika českých a jedné zahraniční vysoké školy. Pro svou odbornost a příjemný projev je vyhledávanou přednášející též u řady odborných společností či zájmových sdružení. Na svém kontě má takřka desítku publikací a desítky odborných článků. Pokud se vám zdá, že toto všechno by dokázal zvládnout snad jen stroj, tak vás musím ujistit, že tato velmi moudrá, vzdělaná, pracovitá a vždy usměvavá žena, má v sobě a dokáže předávat dál, tolik lidskosti, jako málokdo jiný.

 Mgr. Jitka Pirochová

Nejnovější články

18/11/2019, 10:28
VOŠ novinky
Ředitel školy vyhlašuje datum pro 2. náhradní a opravný termín absolutoria na čtvrtek 23. ledna 2020 od 10 hod. ve výukových prostorách školy Roháčova 66,...
10
18/11/2019, 10:12
VOŠ novinky
Vážení studenti, studijní oddělení VOŠ bude zítra, v úterý 19. 11. z důvodu plnění pracovních povinností mimo kancelář, uzavřeno. Děkujeme za pochopení...
6
13/11/2019, 09:50
VOŠ novinky
Vážení studenti,byla provedena aktualizace rozvrhu výuky. Změny se týkají zrušení předmětu religionistika dne 7. 12. 2019 pro 1. ročník a přidání výuky...
33
11/11/2019, 09:36
VOŠ novinky
Vážení studenti,svými hlasy jste si jako zástupce do školské rady VOŠ HITS zvolili studentku 2. ročníku Andreu Petrovou. Studentka bude ustanovena do...
29
31/10/2019, 09:33
VOŠ novinky
Vážení studenti,dovolte mi, prosím, abych připomněla probíhající volby do školské rady.V nadcházejícím týdnu, kdy probíhá výuka všech ročníků, máte...
59

-- reklama --

eBlahoslav

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde