Mapa webu: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
Název:      Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
Kategorie:      kat3
IDknihy:      S/75
Autoři:      Oláh Michal - Ján Roháč
ISBN-10(13):      978-80-89271-35-1
Vydavatel:      VŠZSP sv. Alžbety, Bratislava
Datum vydání:      2008
Počet stránek:      255
Jazyk:      Nespecifikováno
Hodnocení:      0 
Obrázek:      cover

Popis:     

O knihe

Táto publikácia korešponduje so študijným programom v odbore sociálna práca. Vznikla na základe podnetov študentov a empírie autorov, získanej v rámci príslušných sociálno-právnych predmetov a z ich aplikačnej praxe.

Práca je členená na päť častí. V prvej sú analyzované a syntetizované vybrané otázky týkajúce sa fenoménu – dieťa v ohrození (M. Oláh). Druhá časť je venovaná sociálnoprávnej ochrane detí, vrátane niektorých historických aspektov, kľúčových zložiek systému starostlivosti o dieťa a sociálnej prevencie (M. Oláh). Do tretej časti sú premietnuté otázky súvisiace s problematikou pozitívneho práva v spoločnosti s akcentom na zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele (J. Roháč). Štvrtá časť analyzuje a interpretuje príslušné ustanovenia zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele so zameraním na dimenzie sociálnej práce (J. Roháč). Medzinárodnej ochrane detí je venovaná piata časť s upozornením na Dohovor o právach dieťaťa (M. Oláh). Toto členenie naznačuje širokospektrálnosť danej problematiky, čo od čitateľa vyžaduje aktívny interdisciplinárny prístup k poznaniu nielen odbornej literatúry, ale aj prezentovaných všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných dokumentov.

S ohľadom na zložitosť a extenzívny rozmer spracovanej problematiky sa autori zámerne nevyhýbajú opakovaniu niektorých teoreticko – legislatívnych interpretácií. Možno aj preto sa pri preberaní niektorých názorov nepodarilo vždy uviesť obvyklú citáciu, za čo sa vopred ospravedlňujú.

V neposlednom rade si autori uvedomujú ťažkosti a nedostatky v spracovaných otázkach, ktoré zákonodarca upravil v početnej legislatíve v roku 2005, a z jej aplikácie nie sú k dispozícii globálne právne relevantné analýzy. Na druhej strane, ako už bolo spomenuté, naliehavé pedagogické potreby si vyžadovali napísanie týchto učebných textov. Autori preto uvítajú každú pripomienku (námet) zo strany čitateľov, ktorá by prispela ku korekcii sporných a diskutabilných otázok v ďalšom vydaní.

Napokon práca, nech má akékoľvek pomenovanie, neobsahuje všetko a ani nemôže podať vyčerpávajúci výklad jednotlivých otázok, vrátane legislatívnych dikcií. Jej úlohou je oboznámiť čitateľa s problematikou a dať mu orientačný základ, aby si mohol sám zvoliť spôsob pre jej individuálne štúdium. Teda takto napísaná práca je iba jedným zo študijných prameňov, čo znamená, že adekvátna znalosť legislatívy a odbornej literatúry, ako aj sústavné prehlbovanie znalostí a vedomostí predovšetkým u študentov sociálnej práce prednáškami, seminármi, konzultáciami a praktickými cvičeniami sa javia ako determinujúce.

Majitel knihy:      dangal.maja
   

Nejnovější články

11/12/2019, 12:57
Novinky
Vážení studenti, na webových stránkách školy v sekci státní zkoušky je zveřejněné Opatření vedoucího DP Praha k zadávání bakalářských prací v akademickém...
17
02/12/2019, 13:52
Novinky
Zveme všechny pedagogy, studenty i absolventy školy na slavnostní bohoslužbu ke stému výročí vzniku Církve československé (husitské), která se bude konat...
513
21/11/2019, 14:54
Novinky
Na začátku října se tradičně v Chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze uskutečnila slavnostní promoce absolventů bakalářského a navazujícího...
1023
18/11/2019, 10:28
VOŠ novinky
Ředitel školy vyhlašuje datum pro 2. náhradní a opravný termín absolutoria na čtvrtek 23. ledna 2020 od 10 hod. ve výukových prostorách školy Roháčova 66,...
72
18/11/2019, 10:12
VOŠ novinky
Vážení studenti, studijní oddělení VOŠ bude zítra, v úterý 19. 11. z důvodu plnění pracovních povinností mimo kancelář, uzavřeno. Děkujeme za pochopení...
54

-- reklama --

eBlahoslav

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde