Mapa webu: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
Název:      Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
Kategorie:      kat3
IDknihy:      S/75
Autoři:      Oláh Michal - Ján Roháč
ISBN-10(13):      978-80-89271-35-1
Vydavatel:      VŠZSP sv. Alžbety, Bratislava
Datum vydání:      2008
Počet stránek:      255
Jazyk:      Nespecifikováno
Hodnocení:      0 
Obrázek:      cover

Popis:     

O knihe

Táto publikácia korešponduje so študijným programom v odbore sociálna práca. Vznikla na základe podnetov študentov a empírie autorov, získanej v rámci príslušných sociálno-právnych predmetov a z ich aplikačnej praxe.

Práca je členená na päť častí. V prvej sú analyzované a syntetizované vybrané otázky týkajúce sa fenoménu – dieťa v ohrození (M. Oláh). Druhá časť je venovaná sociálnoprávnej ochrane detí, vrátane niektorých historických aspektov, kľúčových zložiek systému starostlivosti o dieťa a sociálnej prevencie (M. Oláh). Do tretej časti sú premietnuté otázky súvisiace s problematikou pozitívneho práva v spoločnosti s akcentom na zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele (J. Roháč). Štvrtá časť analyzuje a interpretuje príslušné ustanovenia zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele so zameraním na dimenzie sociálnej práce (J. Roháč). Medzinárodnej ochrane detí je venovaná piata časť s upozornením na Dohovor o právach dieťaťa (M. Oláh). Toto členenie naznačuje širokospektrálnosť danej problematiky, čo od čitateľa vyžaduje aktívny interdisciplinárny prístup k poznaniu nielen odbornej literatúry, ale aj prezentovaných všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných dokumentov.

S ohľadom na zložitosť a extenzívny rozmer spracovanej problematiky sa autori zámerne nevyhýbajú opakovaniu niektorých teoreticko – legislatívnych interpretácií. Možno aj preto sa pri preberaní niektorých názorov nepodarilo vždy uviesť obvyklú citáciu, za čo sa vopred ospravedlňujú.

V neposlednom rade si autori uvedomujú ťažkosti a nedostatky v spracovaných otázkach, ktoré zákonodarca upravil v početnej legislatíve v roku 2005, a z jej aplikácie nie sú k dispozícii globálne právne relevantné analýzy. Na druhej strane, ako už bolo spomenuté, naliehavé pedagogické potreby si vyžadovali napísanie týchto učebných textov. Autori preto uvítajú každú pripomienku (námet) zo strany čitateľov, ktorá by prispela ku korekcii sporných a diskutabilných otázok v ďalšom vydaní.

Napokon práca, nech má akékoľvek pomenovanie, neobsahuje všetko a ani nemôže podať vyčerpávajúci výklad jednotlivých otázok, vrátane legislatívnych dikcií. Jej úlohou je oboznámiť čitateľa s problematikou a dať mu orientačný základ, aby si mohol sám zvoliť spôsob pre jej individuálne štúdium. Teda takto napísaná práca je iba jedným zo študijných prameňov, čo znamená, že adekvátna znalosť legislatívy a odbornej literatúry, ako aj sústavné prehlbovanie znalostí a vedomostí predovšetkým u študentov sociálnej práce prednáškami, seminármi, konzultáciami a praktickými cvičeniami sa javia ako determinujúce.

Majitel knihy:      dangal.maja
   

Nejnovější články

27/11/2020, 15:13
Novinky
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, detašované pracoviště Praha nabízí pro akademický rok 2020/2021 studium v oboru...
11419
30/09/2020, 11:10
VOŠ novinky
Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole Husův institut teologických studií, š.p.o.Přečtěte si, prosím, informaci o přijímacím řízení pro školní...
915
18/09/2020, 11:41
VOŠ novinky
Vážení studenti,srdečně zveme na XX. Pouť na Sázavě ke 100. výročí Církve československé husitské 19. 9. 2020 od 10.00 do 16.00 hod. (Sázava, okres...
7
18/09/2020, 10:22
Novinky
Srdečně zveme na XX. Pouť na Sázavě  k 100. výročí Církve čs. husitské  19.9.2020 od 10.00 do 16.00 (Sázava,...
125
14/09/2020, 21:38
Novinky
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a dle instrukcí rektora vysoké školy přistupuji k tomuto organizačnímu opatření týkajícího se zápisů do...
389

-- reklama --

eBlahoslav

ZS ccshpraha25x125

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde