Instrukce k testování studentů na VŠ

Vážení studenti školy,

s ohledem na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (jako příloha č. 2 Usnesení vlády ČR ze dne 19. dubna 2021 č. 393 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví) o testování studentů vysokých škol (s platností od 24. dubna 2021) zavádí VŠ ZaSP sv. Alžbety, detašované pracoviště v Praze povinné testování studentů na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 testy, které jsou určené pro sebetestování nebo povolené Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou.

Testování jsou povinni se podrobit všichni studenti, kteří přijdou na prezenční zkoušku a nejsou uvedeni ve výjimce. Testování se netýká studentů, kteří přijdou na individuální konzultace a zkoušení jeden na jednoho (jeden pedagog a jeden student v místnosti).

Pro testování platí následující instrukce:
1) Všichni studenti přijdou ke zkoušce s půlhodinovým předstihem
2) V učebně 3 budou připraveny sady pro antigenní testování s návodem na použití. Každý student si vezme jednu testovací sadu a provede si test, na jehož vyhodnocení počká ideálně před budovou školy. V případě negativního testu nahlásí provedení testu přednášejícímu (zástupci studijního oddělení), který výsledek zaznamená. V případě pozitivního testu student neprodlenně informuje studijní oddělení, které vydá potvrzení o pozitivním testu. Pozitivně testovaný student je povinen opustit školu a dále se již řídí instrukcemi příslušné hygienické stanice nebo svého ošetřujícího lékaře
3) Z povinného testování jsou vyjmuti studenti, kteří:
a) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
c) mají negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.

Z uvedného tedy vyplývá, že se studenti mohou nechat otestovat i mimo školu poskytovatelem zdravotních služeb (ve veřejném testovacím místě), avšak tento test nesmí být starší 48 hodin.
Testy mají platnost 7 dnů ode dne provedení.

Studijní oddělení nemůže z personálních důvodů provádět, resp. administrovat testy v případě sobotních zkoušek. V těchto případech je nutné, aby si studenti přinesli potvrzení o provedeném negativním testu dle bodu c) (nevztahuje-li se na ně výjimka). Pokud nemá student možnost se nechat otestovat mimo školu, domluví si se studijním oddělením samotestování v budobě školy v týdnu před sobotní zkouškou.

Uvedené instrukce se týkají i pedagogů školy.
V případě nejasností kontaktuje studijní oddělení.

Studenti, zařazení ve výukových prostorách v Bílině, obdrží instrukce před první prezenční zkouškou.

Studijní oddělení apeluje na studenty i pedogogy, aby hlásili zkoušekové termíny na studiní oddělení.

Děkuji za pozornost, klidné dny
Tomáš Netřeba

Nejnovější články

30/08/2021, 09:35
Novinky
Vážení uchazeči o studium, vedoucí detašovaného pracoviště Praha vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do akreditovaného studijního oboru Sociální práce,...
1082
21/06/2021, 19:42
Novinky
Vážení pedagogové školy, vážení studenti, absolventi školy, milí přátelé, informace k termínu kurzu, který se uskuteční v termínu 15.8. - 21.8. v...
145
11/06/2021, 13:14
Novinky
Pro zájemce o studium na HITS v.o.š. jsme připravili krátký propagační videospot.
982
09/06/2021, 13:15
VOŠ novinky
Termín pro zaslání přihlášek  do 2. kola přijímacího řízení ke studiu VOŠ HITS ve šk. roce 2021/22 byl stanoven na  10. srpna 2021. Hlavní...
82
08/06/2021, 22:10
Novinky
Vážení studenti, prosíme, věnujte pozornost změnám v omezení provozu vysokých škol (pro zobrazení příslušných opatření klikněte na "číst dále"). K...
990

-- reklama --

eBlahoslav

ZS ccshpraha25x125

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde