Informace pro studenty

Kategorie: VOŠ novinky
Aktualizováno 3. 10. 2019 10:27

Vážení studenti,
pro školní rok 2019/2020 byli jmenováni ředitelem školy třídními učiteli pro jednotlivé ročníky tito pedagogové:
1. ročník ThDr. Petr Melmuk, Th.D.
2. ročník Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.
3. ročník Mgr. Lucia Ferencei

Renata Velíšková
zást. ředitele VOŠ HITS