Absolutorium - 1. náhradní a opravný termín

Kategorie: VOŠ novinky
Aktualizováno 15. 6. 2017 8:28

Vážení studenti,

ředitel školy doc. ThDr. D. Tonzar, Th.D., dr. h. c., vyhlásil 1. náhradní a opravný termín pro závěrečnou zkoušku - ABSOLUTORIUM - na 5. září 2017 v 16 hod. ve výukových prostorách školy, Roháčova 66, Praha 3.

Renata Velíšková
ved. SO VOŠ HITS