Zápisy do šk. roku 2022-23

Kategorie: VOŠ novinky
Aktualizováno 6. 9. 2022 14:53
Kategorie: Novinky
Aktualizováno 5. 9. 2022 10:58

Vážení uchazeči, vážení studenti školy,

zápisy do školního roku 2022/2023 se uskuteční v pondělí 26. 9. 2022 ve výukových prostorech školy Roháčova 1305/66, Praha 3, v 1. patře, uč. č. 2 dle zveřejněného rozpisu:

 pdfHarmonogram zápisů pro školní rok 2022/202315.78 KB

Informace k zápisům na VOŠ:

Studenti prvního ročníku při zápisu obdrží výkaz o studiu ve VOŠ (index), rámcový studijní plán a zapíší se na prezenční listinu.
Čip pro vstup do budovy si vyzvednou v den prvních přednášek oproti záloze 100 Kč.

Studenti vyšších ročníků si vyzvednou index, pokud jej odevzdali ke kontrole a zapíší se na prezenční listinu příslušného ročníku.
Pro zápisy bude k dispozici ředitel školy doc. ThDr. D. Tonzar, Th.D., dr. h. c.
V případě ev. nejasností se zařazením do ročníků bude záležitost řešena se zástupkyní ředitele po 28. 9. v kanceláři studijního oddělení po předchozí domluvě.

Renata Velíšková
zást. ředitele VOŠ HITS