Absolutorium řádný termín 2022

Kategorie: VOŠ novinky
Aktualizováno 11. 5. 2022 10:56

Vážení studenti,
ředitel školy doc. ThDr. D. Tonzar, Th.D., dr. h. c. stanovil datum řádného termínu závěrečné zkoušky - absolutoria pro r. 2022 na 30. června 2022 od 9 hod. ve výukových prostorech školy na Žižkově.
Přihlásit se mohou studenti 3. ročníku, kteří mají splněné studijní povinnosti dle akreditovaného rámcového studijního plánu zasláním Žádosti o vykonání závěrečné zkoušky do 30. května 2022.

Renata Velíšková
zást. ředitele VOŠ HITS