Studijní plán

Studijní obor: Sociální práce - Misijní a charitativní práce, Praha

1.stupeň (bakalářský) – dálkové studium

1. ročník – zimní semestr (1. semestr)

Predmet Kredit Typ predmetu Hodinová dotácia Učiteľ
Úvod do Bible 4 P 8 Mgr. Tonzarová, Th.D.
Základy filozofie 3 P 8 Mgr. Arnošt
Základy teologie 4 P 8 doc. ThDr. Tonzar, Th.D.
Základy psychologie a vývojová psychologie 3 P 8 Mgr. Bican
Základy pedagogiky 2 P 6 Mgr. Landa
Ekonomika pro misijní a charitativní práci 2 P 8 Mgr. Nová
Sociologie 2 P 8 Mgr. Horvátová
Biologie 2 P 8 MUDr. Buček, Ph.D.
Demografie 2 P 8 Mgr. David
Úvod do praktické teologie 2 P 8 Mgr. Moravec
Ročníková práce 2 P 6 PhDr. Tesařová, CSc.
Anglický jazyk 2 P 8 Mgr. Nováková
Kredity spolu 30

 

1. ročník – letní semestr (2. semestr)

Predmet Kredit Typ predmetu Hodinová dotácia Učiteľ
Základy a teorie sociální práce 4 P 10 Mgr. Honzíková
Teologická propedeutika 4 P 8 doc. ThDr. Tonzar, Th.D.
Základy občanského, správního a rodinného práva 3 P 12 Ing. Bc. Netřebová
Seminář biblických znalostí SZ 3 P 8 Mgr. Tonzarová, Th.D.
Sociální pedagogika 2 P 8 Mgr. Procházková Žižková
Liturgika 2 P 8 Mgr. Kolář, MTS, Th.D.
Psychologie osobnosti a sociální psychologie 2 P 8 Mgr. Bican
Základy církevního práva 2 P 8 ThDr. Krušina, Th.D.
Religionistika 2 P 16 Mgr. Děkanovská, Ph.D.
Křesťanská sociální nauka 2 P 10 ThDr. Silný
Kulturní a sociální antropologie 2 P 8 Mgr. Landa
Anglický jazyk 2 P 8 Mgr. Nováková
Kredity spolu 30


2. ročník – zimní semestr (3. semestr)

Predmet Kredit Typ predmetu Hodinová dotácia Učiteľ
Misiologie I. 4 P 12 prof. PhDr. Ing. Bučko, PhD.
Sociální patologie a závislosti 4 P 10 Mgr. Horvátová
Seminář biblických znalostí NZ 4 P 8 Mgr. Tonzarová, Th.D.
Dějiny dogmatu 3 P 8 doc. ThDr. Tonzar, Th.D.

Křesťanská etika

3 P 4 Mgr. Šnajdr
Dobové pozadí a dějiny textu SZ 2 P 8 ThDr. Melmuk, Th.D
Geografie pro misijní práci 2 P 8 PhDr. Braun, Ph.D.
Nejstarší církevní dějiny 2 P 8 PhDr. Kobrlová
SPV I. – sebepoznání 2 P 10

PhDr. Braun, Ph.D.

Náhradní péče 2 P 8 Mgr. Masáková
Pediatrie pro sociální práci 2 P 8 MUDr. Brázdilová
Trestní právo 2 P 8 Mgr. Krejcarová
Anglický jazyk 2 P 8 Mgr. Nováková
Kredity spolu 34

 

2. ročník – letní semestr (4. semester)

Predmet Kredit Typ predmetu Hodinová dotácia Učiteľ
Teorie charitativní práce 4 P 10

Mgr. Nová

Metody sociální práce I. 4 P 10 Mgr. Ozorovská
Misiologie II. 4 P 12

prof. PhDr. Ing. Bučko, PhD.

Katechetika 2 P 8

ThDr. Butta, Th.D.

Komparativní symbolika 2 P 8 doc. ThDr. Tonzar, Th.D.
Dobové pozadí a dějiny textu NZ 2 P 8 ThDr. Melmuk, Th.D.
Reformace a české církevní dějiny 2 P 8 PhDr. Kobrlová
Psychiatrie pro sociální práci 2 P 8 MUDr. Krombholz, PhDr. Červenka
Seminář z etiky 2 P 4 Mgr. Šnajdr
Praxe a seminář 2 P 60/6 Mgr. Stretti
SPV II. – komunikace 2 P 10

PhDr. Braun, Ph.D.

Anglický jazyk 2 P 8 Mgr. Nováková
Kredity spolu 30

 

3. ročník – zimní semestr (5. semestr)

Predmet Kredit Typ predmetu Hodinová dotácia Učiteľ
Misiologie III. 5 P 14 prof. PhDr. Ing. Bučko, PhD.
Sociálně-právní ochrana a sociální zabezpečení 3 P 10

PhDr. Arnoldová

Typologie cirkví a náboženských společností 4 P 8 doc. ThDr. Tonzar, Th.D.
Ekumenismus 3 P 8 Mgr. Tonzarová, Th.D.
Exegeze a teologie SZ 3 P 8 Mgr. Tonzarová, Th.D.
Fundraising 2 P 4 Mgr. Oliva
Sociální služby 2 P 8 PhDr. Arnoldová
Terénní sociální práce 3 P 10 Mgr. Malík
Seminář k bakalářské práci 2 P 6 PhDr. Tesařová, CSc.
Anglický jazyk 2 P 8 Mgr. Nováková
České církevní dějiny 2 P 8 PhDr. Kobrlová
Sociální práce s rizikovým klientem a s postiženými* 3 PV 10 PhDr. Doležalová
Geriatrie a sociální práce s občany vyššího věku* 3 PV 8 Mgr. Štojdl
Kredity spolu 34

* Studenti si v tomto semestru zvolí minimálně jeden povinně volitelný předmět

3. ročník – letní semestr (6. semestr)

Predmet Kredit Typ predmetu Hodinová dotácia Učiteľ
Sociální politika 6 P 16 PhDr. Arnoldová
Metody charitativní práce 4 P 16 Mgr. Nová
Sociální prevence 3 P 8 Mgr. Stretti
Exegeze a teologie NZ 3 P 8 Mgr. Tonzarová, Th.D.
Dějiny CČSH 3 P 8 doc. ThDr. Tonzar, Th.D.
Mezikulturní vztahy a etnické minority 2 P 10 Mgr. Děkanovská, Ph.D.
Statistika pro sociální práci 2 P 8 Mgr. Kaňák
Bakalářská práce – vypracování 8 P 3 školitel práce
Kredity spolu 34

Státní bakalářské zkoušky

Obhajoba bakalárskej práce P S
Sociální politika P S
Sociální práce P S
Teorie a metody charitativní práce P S
Aplikovaná teologie pro misijní práci P S

 


 

 Studijní obor: Sociální práce - Misijní a charitativní práce, Praha 2.stupeň (magisterský) – dálkové studium 1. ročník – zimní semestr (7. semestr)

Predmet Kredit Typ predmetu Hodinová dotácia Učiteľ
Teorie aplikované sociální práce 5 P 10 Mgr. Kaňák
Sociální projekt 4 P 14 Mgr. Stretti
Sociální otázky v husitské tradici 3 P 8 Mgr. Tonzarová, Th.D.
Četba a rozbor teologického textu 2 P 8 doc. ThDr. Tonzar, Th.D.
Management v sociální práci 3 P 8 Mgr. Jírová
Mezinárodní právo 2 P 8 Mgr. Kutílek
SPV III. – poradenství 2 P 10 PhDr. Braun, Ph.D.
Ošetřovatelství 2 P 8 Mgr. Šamánková
Německý jazyk 2 P 8 Mgr. Landa
Anglický jazyk 2 P 8 Mgr. Nováková
Sociální práce s migranty* 3 PV 8 Mgr. Cozlová
Dobrovolnictví a třetí sektor* 3 PV 8 ThDr. Silný
Kredity spolu 30

1. ročník – letní semestr (8. semestr)

Predmet Kredit Typ predmetu Hodinová dotácia Učiteľ
Misiologie IV. 5 P 14 prof. PhDr. Bučko, PhD.
Metody sociální práce II. 5 P 10 Mgr. Stretti
Sociální poradenství 4 P 10 Mgr. Stretti
Teologové a teologie 20. století 3 P 8 doc. ThDr. Tonzar, Th.D.
Teologie SZ 2 P 8 Mgr. Tonzarová, Th.D.
Sociální práce v CČS(H) 2 P 8 ThDr. Chytilová
Veřejné zdravotnictví pro misijní práci 2 P 12 MUDr. Buček, Ph.D.
Výzkum v sociální a misijní práci 2 P 8 Mgr. Horvátová
Německý jazyk 2 P 8 Mgr. Landa
Anglický jazyk 2 P 8 Mgr. Nováková
Praxe a seminář 3 P 60/10 Doc. Tonzar
Charitativní práce s bezdomovci* 3 PV 8 Mgr. Müllerová
První pomoc* 3 PV 8 Mgr. Šamánková
Kredity spolu 35

* Studenti si v tomto semestru zvolí minimálně jeden povinně volitelný předmět

 2. ročník – zimní semestr (9. semestr)

Predmet Kredit Typ predmetu Hodinová dotácia Učiteľ
Metody sociální práce III. 5 P 10 Mgr. Hašková
Teologie a teologové CČS(H) 4 P 8 doc. ThDr. Tonzar, Th.D.
Teologie NZ 3 P 8 Mgr. Tonzarová, Th.D.
Přínos ERC, KEC, SRC pro řešení sociálních problémů v ČR a ve světě 4 P 8 Mgr. Tonzarová, Th.D.
Romologie 4 P 8 Mgr. Hušková
Tropické nemoci 4 P 8 MUDr. Buček, Ph.D.
Humanitární pomoc 3 P 0/8 Mgr. Brečka
Rozvojová činnost 3 P 6 ThDr. Silný
Seminář k magisterské práci 2 P 4 PhDr. Tesařová, CSc.
Anglický jazyk* 2 PV 8 Mgr. Nováková
Německý jazyk* 2 PV 8 Mgr. Landa
Kredity spolu 34

 

2. ročník – letní semestr (10. semestr)

Predmet Kredit Typ predmetu Hodinová dotácia Učiteľ
Pastorační práce v nemocnicích a krizová intervence 5 P 12

Mgr. Stretti

Misijně-sociální práce v romských komunitách 5 P 8

Mgr. Hušková

Biblická teologie 20. století 5 P 8 Mgr. Tonzarová, Th.D.
Magisterská práce – konzultace, vypracování 10 P - školitel práce
Anglický jazyk* 2 PV 8 Mgr. Nováková
Německý jazyk* 2 PV 8 Mgr. Landa
Systematická teologie 5 P 8 prof. Kučera
Kredity spolu 32

* Studenti si v tomto semestru zvolí minimálně jeden povinně volitelný předmět

Státní magisterské zkoušky

Obhajoba diplomové práce P S
Teórie a metody sociální práce P S
Misiologie P S
Ekumenizmus pro misijní práci P S
Zdravotnictví pro misijní práci PV S
Romologie a misijní práce v romskych komunitách PV S

pdfStudijní plán ke stažení80.69 KB

Nejnovější články

24/08/2019, 11:59
Novinky
Slavnostní pomoce absolventů Husova institutu teologických studií, Vyšší odborné školy Husův institut teologických studií a Vysoké školy zdravotníctva a...
170
24/08/2019, 11:05
Novinky
Husův institut teologických studií v Praze oslavil v minulém roce 15 let své činnosti. Za dobu své existence prošlo ve spolupráci s Vyšší odbornou školou...
155
10/08/2019, 12:03
Novinky
Studijní oddělení VŠ bude v týdnu 12.-16.8. uzavřeno. Děkujeme za pochopení. Za studijní odděleníTomáš Netřeba
610
24/07/2019, 12:14
VOŠ novinky
Vážení studenti,ředitel školy doc. ThDr. David Tonzar, Th.D., dr. h. c. vyhlašuje náhradní a opravný termín závěrečné zkoušky - absolutoria na pondělí 30....
93
26/06/2019, 09:27
VOŠ novinky
Vážení studenti, pedagogové,z důvodu čerpání dovolené a účasti na letním studentském kurzu, bude studijní oddělenív termínech 1. - 12. 7. a 16. - 23. 8....
209

-- reklama --

eBlahoslav

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde