Antonín Hartl – Stati, epigramy, překlady

Stati epigramy 019 Cena:
70 Kč
Množství:

Antonín Hartl – Stati, epigramy, překlady
(Výbor z díla II.)


Autor Ed. Emil J. Havlíček
Editor ThDr. David Tonzar
Jazyk český
Počet stran 112
Rok vydání 2011
Vydání 1.
ISBN 978-80-904964-4-6
Náš kód A428
Vydal Husův institut teologických studií ve spolupráci s Náboženskou obcí CČSH Praha 1 – Staré Město

Výběr z díla prvorepublikového člena CČS(H), žurnalisty a překladatele dr. Antonína Hartla připravil k vydání E. J. Havlíček. Knížečka přináší stati, epigramy a překlady týkající se života církve v první republice. Připomíná široké dílo a záběr dr. Hartla i humor, se kterým přistupoval k jednání tehdejších církevních orgánů. Za zmínku stojí jeho článek Hnutí mládeže nebo např. jeho epigramy ze zasedání pražské diecézní rady v letech 1935 – 1936 vkusně doplněné o články týkající se Eduarda Beneše, Mistra Jana Husa či ideového směřování CČS. Dílo lze vřele doporučit všem čtenářům.

Stati epigramy 021 Stati epigramy 032