Jak napsat diplomovou práci

Jak napsat diplomovou praci 01 Cena:
70 Kč
Množství:

Jak napsat diplomovou práci


Autor PhDr. Drahomíra Tesařová, CSc
Jazyk český
Formát 21cm
Vazba sešitová
Počet stran 45
Rok vydání 2006
Vydání 1.
ISBN 80-7000-325-1
Náš kód A360
Vydal Husův institut teologických studií ve spolupráci s Náboženskou obcí Praha 1 – Staré Město
a VŠ ZaSP sv. Alžbety, detašovaným pracovištěm Praha

Skriptum PhDr. Drahomíry Tesařové, CSc., je vědecky přesnou a přitom přehlednou pomůckou pro psaní semestrálních, ročníkových a diplomových (závěrečných) prací. Tato publikace ukazuje studentům, jak je důležité vybrat vhodné téma a správně zvolit metodu vědeckého přístupu. Kromě toho se autorka pečlivě věnuje kompozici, uspořádání a organizování celého textu, argumentaci v odborném stylu, logickému mechanizmu důkazů, předkládání tezí, tvrzení apod. Tato publikace je neocenitelnou pomůckou pro všechny, kteří chtějí správně psát odborné práce.

Jak napsat diplomovou praci 04 Jak napsat diplomovou praci 026 Jak napsat diplomovou praci 03