Rétorika

Retorika Cena:
75 Kč
Množství:

Rétorika
Skripta


Autor PhDr. Drahomíra Tesařová, CSc.
Jazyk český
Vazba brožovaná
Počet stran 85
Rok vydání 2012
Vydání 1.
ISBN 78-80-904964-5-3
Náš kód A429
Vydal Husův institut teologických studií ve spolupráci s Náboženskou obcí CČSH Praha 1 – Staré Město

Skripta Dr. Tesařové s názvem Rétorika jsou dobrou pomůckou pro praktické i teoretické osvojení jednoho z nejstarších předmětů vyučovaných již od starověku. Dobré zvládnutí a pochopení látky je prvním krokem k úspěchu předání nabyté informace. To však je pro rétoriku jen první stupeň. Po vyhledání díla, jeho analýze, pochopení a zapamatování si nastudovaného, přichází nejtěžší úkol, úkol interpretace. To je nesnadný úkol i pro současné řečníky. Publikace je určena studentům vysokých a vyšších odborných škol, kde je v současné době věnována mluveným projevům posluchačů patřičná pozornost, i pro další zájemce, kteří chtějí zdokonalit svůj řečnický projev a své veřejné vystupování.
PhDr. Drahomíra Tesařová, CSc., (*1955 v Pardubicích), vystudovala Filozofickou fakultu UJEP (nyní Masarykovy univerzity) v Brně, obor latina-čeština. Do roku 1991 pracovala v Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská ČSAV a poté vyučovala latinu na Husitské teologické fakultě UK a rétoriku na soukromých vysokých školách. Ve své odborné práci se zabývala latinskou jazykovědou.

Retorika 04 Retorika 02 Retorika 03