Poděkování a pozvánka br. biskupa

Kategorie: Novinky
Aktualizováno 22. 9. 2016 11:12

Vážené sestry a vážení bratři ve službě Kristu,

v úterý jsme se rouzloučili na poslední cestě s br. em. patriarchou Josefem Špakem. Chtěl bych vám všem poděkovat za účast a důstojné doprovázení. Bratr Josef se velmi často zabýval otázkou budoucnosti církve a křesťanství v našich zemích. I z tohoto důvodu jsem rád, že naše sesterská vysoká škola zdravotnictví a sociální práce v Bratislavě připravila na 17.10.2016 misiologickou konferenci. Protože vím, že mnozí z vás mají zájem o další vzdělávání právě v oblasti misie a evangelizace, nabízím vám možnost zúčastnit se této konference.

Pokud se budete chtít konference zúčastnit, obraťte se přímo na naše pracoviště nám drahého profesora L. Bučka. Náklady na cestu vlakem nebo autobusem uhradíme.

Pán vás provázej v další službě

David Tonzar
biskup pražský

Pozvání od prof. L. Bučka:

Milí priatelia,

Katedra misiológie na Vysokej škole sv. Alžbety spolu s Misijnou spoločnosťou sv. Vincenta de Paul usporadúva dňa 17.10.2016 prvú misiologickú konferenciu na Slovensku pod záštitou rektora VŠ sv. Alžbety prof. Mariána Karvaja a arcibiskupa – metropolitu Bratislavskej arcidiecézy Mons. Stanislava Zvolenského. Názov konferencie je „Znamenia čias pre misie v súčasnosti“. Konferenciu organizujeme v rámci Misijného týždňa na Slovensku, ktorého hlavná téma je Aktuálnosť a budúcnosť misií. Cieľom tejto pilotnej konferencie je spojiť misijných pracovníkov, kňazov, rehoľníkov a laikov, ako aj tých, ktorí sa zaujímajú o problematiku misií a misiológie, a pouvažovať nad predloženými témami jednotlivých sekcií. Ambíciou konferencie je priniesť a otvoriť otázky k jednotlivým témam a pokúsiť sa dať na ne odpovede, alebo ich podľa možností aspoň naznačiť. V prílohe pripájame krátky informačný leták. Link na webstránku konferencie s podrobnejšími informáciami a s možnosťou prihlásenia je: missions.webnode.sk. Prosíme Vás, aby ste konferenciu spropagovali vo svojom prostredí a ponúkli účasť na konferencii tým, o ktorých si myslíte, že by ich mohla obohatiť.

S prianím požehnaného dňa,

Ladislav Bučko,
vedúci Katedry misiológie a riaditeľ Inštitútu misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II, VŠ sv. Alžbety

Jaroslav Jaššo,
provinciálny predstavený Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul na Slovensku

pdfPlakát konference
pdfPozvánka a program konference